Tilbage til oversigten

 

 Amagerbrogade
anno 2013

 

 

Om Amagerbrogade

 

Allerede omkring 1650’erne under Christian den 4. blev Amagerport opført, da Christianshavn blev befæstet ud mod Amager. På den tid var vejene ud over Amager yderst ringe. Mange var kun et hjulspor. I 1780 bifaldt Christian den 5. at vejen fra volden skulle være 20 alen bred. Fra Sundbyerne og videre til Dragør dog kun 14 alen. Hertil kom afvandingsgrøfter på 3 alen. Anlægget af vejen fandt sted mellem 1780 og 1790.

 

Navnet Amagerbrogade kendes allerede fra 1891. Tidligere var gadenavnet Amager Landevej eller slet og ret Amagervej.

 

Amagerbrogade har altid været hovedlinjen gennem Amager. Helt tilbage fra det første kort over Amager kan man se Amagervej skære sig igennem øen. De to eneste reelle forgreninger var ved Markmandsgade, hvor Amagerfælledvej førte ud til Sundbyvester og ved Holmbladsgade, hvor vejen førte ud til Kastrup.

 

Da man i ældre tid kun kunne komme til Amager via enten Langebro eller Knippelsbro blev Amagerbrogade den første rigtige lange gade, man stiftede bekendtskab med, når man skulle ud på Amager.

 

Amagerbrogade var den lige linie helt ud til Store Magelby og i ældre tid var sidegaderne blot små blinde gader, der førte ud til markeder eller gartnerier. Sundbyøster og Sundbyvester var de to landsbyer i den nordlige del af Tårnby Sogn, og Amagerbrogade skilte de to landsbyer.

 

Selv om voldene omkring København og Amagerport blev nedlagt i 1857, vedblev Christianshavns Vold og området et godt stykke foran volden, med at indgå i den militære beskyttelse af hovedstaden helt frem til 1909.

 

Sundbyerne lå lige uden for det militære område, og væsentlig bebyggelse startede her i 1880’erne. Derimod blev Amagerbro først bebygget efter ophøret af de militære bestemmelser, og da med gode og solide boligejendomme. Et held for bydelen, der undgik det kedelige spekulationsbyggeri, som kom til at præge Nørrebro og Vesterbro.

 

Sporvogne fik Amagerbrogade allerede i 1872, hvor Kjøbenhavns Sporvej-Selskab (KSS) oprettede en linje fra kgs. Nytorv over Christianshavn til Sundby. Der var her endestation ved Englandsvej, men i 1897 forlængedes linjen nogle få hundrede meter til Augustagade, hvori der indrettedes en remise.

 

Sporvognslinjen forlængedes fra Augustagade til den nye remise ved Smyrnavej i 1902, og i 1938 nåede endestationen ud til Sløjfen på Sundbyvester plads.

 

Amagerbrogade er den længste af de 4 brogader i København nemlig i alt 3,7 km lang. Idag går Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads til Følfodvej, som er grænsten til Tårnby Kommune.

 

 

 

se mere

 

 

se mere

 

 

se mere